Služby - průvodce Izraelem

Nabízím průvodcovské služby po celém Izraeli, ale hlavně se soustřeďuji na Jeruzalém.

 

Rád se přizpůsobím Vašim požadavkům, ale nabízím tu několik možných tras:

  • Esence Jeruzaléma Jafská brána - vykopávky židovské čtvrti  - Sion (Večeřadlo) - Zeď nářků - hrobky v údolí Kidron - Via Dolorosa - Golgota - arménský kostel sv. Jakuba
  • Křesťanský Jeruzalém Olivová hora (kaple Nanebevstoupení, Pater Noster) - Getsemanská zahrada - sv. Anna a nádrž Beitsaida - Via Dolorosa - Golgota - Sion
  • Tepající srdce židovství Davidovo Město (tajný vodní systém, Chizkijášův tunel, nádrž Šiloach) - Davidsonovo centrum (vykopávky jižně od Chrámové hory) - Kidron - Židovská čtvrť - košer restaurace s výhledem na Chrámovou horu - herodiánská čtvrť - synagoga Churva
  • Zapomenutá místa Cidkijášova jeskyně - Zahradní hrob (či Rockefellerovo muzeum) - údolí Skal (Emek Curim, místo prosívání zeminy z Chrámové hory - viz https://eretz.cz/2013/11/kazdy-turista-ci-host-muze-stat-archeologem-jeruzaleme/) - výhled z věže Augusty Victorie - Petr v Kohoutím zakokrhání - hrob Oskara Schindlera
  • Okolí Jeruzaléma Ejn Kerem, Herodion, Šílo, místo Jákobova snu (Bejt El), Ejn Chadžla a místo působení Jana Křtitele, Kumrán, pravoslav. klášter sv. Jiří v Nachal Prat (wádí Kelt), vykopávky hasmonejských a herodiánských paláců u Jericha, hrob Ráchel